REHBERLİK

 

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİMİZİ TANIYALIM
                                           

 

Okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik danışma servisi üç Psikolojik Danışmana sahiptir. Okulumuzda rehber öğretmenlere ait iki oda bulunmaktadır. Tülay Kaya Beken E Katında, Ercüment Alkan ve Uğur Uğurlu ise A katında bulunan odada rehberlik hizmeti vermektedirler. Okulumuzda verilmekte olan bu hizmeti genel hatlarıyla tanıtmamız gerekirse;

 

Rehberlik; Kendinizi tanımanız, karşılaştığınız güç durumlarda çözüm üretebilmeniz, kendiniz ve yaşam hakkında gerçekçi kararlar alabilmeniz, kapasitenizi kendinize en uygun şekilde geliştirmeniz, çevrenizle dengeli ve sağlıklı bir uyum kurabilmeniz ve böylece kendinizi gerçekleştirebilmeniz için sizlere sunulan profesyonel bir destektir.

 

Amacı; bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

 

Kendini gerçekleştirme; bireyin kendisinde var olan kapasiteyi (bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal) en yüksek düzeyde ortaya çıkarmasıdır. Bu, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

 

Biz psikolojik danışmanlar eğitim yıllarınız içerisinde kendinizi gerçekleştirmenize katkıda bulunmak amacıyla sizlere destek vermekteyiz.

 

İlkemiz; sizlere planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel düzeyde bir rehberlik hizmeti sunmaktır.

 

Sizlerin kendini gerçekleştirme sürecinizde en önemli adımlardan birisi hayatta ne yapacağınız ve ne olacağınızla ilgilidir. Seçtiğiniz meslek ise yaşamınız boyunca uğraşlarınızın büyük  bir bölümünü işgal edeceğinden oldukça önemlidir. İşte bu yıllar, hem yakın hem uzak geleceğinizi ilgilendiren kararlar alma dönemi olduğundan büyük bir önem taşıyor.

 

Böylesine kritik bir dönemde bizlerden destek almaktan asla vazgeçmeyiniz.

 

Değerli Ebeveynler;

Gençlerimize bu önemli yaşam evresinde yardımcı olmakta büyük görevlerden birisi de sizdedir. Onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 

 • Çocuğunuzun kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapmasına izin veriniz. Meslek seçimi konusunda fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ama bırakın kararı sizler değil çocuğunuz versin. Çocuğunuzun istek ve idealleri sizden farklı olabilir. Kendi ideallerinizi çocuğunuz üzerinden gerçekleştirmeye çalışmayınız. Çocuğunuzun yetenek ve ilgilerine uygun olmayan bir meslek onu mutsuz ve başarısız yapar.

 

 • Çocuğunuzu kimse ile kıyaslamayınız. Unutmayınız ki her birey farklı ve özeldir. Nasıl ki dış görünüş ve huyları aynı değilse başarıları da aynı değildir. Kıyaslanma karşısında çocuğunuzun duygularını anlamak istiyorsanız yakınlarınız sizi başkalarıyla kıyasladığında neler hissedeceğinizi düşününüz. Eğer bir kıyaslama yapmanız gerekiyorsa, çocuğunuzu başkalarıyla değil, daha önceki kendi durumuyla kıyaslayınız.

 

 • Aile içinde eşler arasındaki tartışmalar veya gençle yapılan tartışmalar gencin başarısını olumsuz yönde etkileyeceğinden bu konuda titiz davranınız.

 

 

 • Gence ders çalışma konusunda sürekli uyarıda bulunmak ve baskı yapmak ders çalışma ve başarma isteğini düşüreceğinden bunlardan kaçınınız. Çalışmasını kolaylaştırıcı şekilde davranınız.

 

BAŞARI İSTİYORSAN KENDİNİ TANI

 

“Hepimizin içinde bizi hem sağlığa hem hastalığa,hem zenginliğe hem yoksulluğa,hem özgürlüğe hem köleliğe sevk edecek güç vardır eşit olarak.Bunları kontrol eden biziz,başka bir şey değil.” Rıchard Bach

 

Öğrenci, başarısını engelleyen veya arttıran özelliklerinin farkında olmalıdır.

 

Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir.

 

Ancak bundan sonra ders çalışmayı aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıkların bir listesi yapılmalıdır.

 

Bir yandan listedeki olumsuz alışkanlıkları bırakmaya çalışırken öbür yandan olumlu alışkanlıkları pekiştirmeye çaba göstermelidir. Çaba ve denemeler olumsuz alışkanlıklar atılıncaya olumlu alışkanlıklar yerleşinceye kadar sürdürülmelidir.

“Hafızamızda kalan ve kolayca hatırlanan şey ilgimizi çeken şeydir.”

Bir şey ne kadar ilgimizi çekiyorsa, ne kadar sıra dışı ise onu o kadar kolay ezberler, o kadar iyi hatırlarız.

 

Hafızayı biçimlendiren yönlendiren en önemli etkenlerden birisi “İLGİ”dir.

Mademki ilgimizi çeken şeyi hatırlıyoruz o halde hatırlamak istediğimiz şeyin ilgimizi uyandırmasını sağlamalı, sempatik olmasa antipatik ama ille de ilgili çekici bir tarafını bulmalıyız.

Bir şeye benzetmek, karikatürize etmek, bildiğimiz başka şeylerle ilişkilendirmek gibi yöntemlerle sıradan bir bilgiyi sıra dışı hale getirmek mümkün.

 

                            “Bindirilen yük ne kadar şiddetli ise hafıza da o kadar güçlü olur.”   

                                                                                            Thomas De Quicney

 

Sınava bir hafta kala zekanız ve hafızanız aynı kalmakla birlikte öğrenme ve hatırlama “gerekçeniz”in şiddeti arttığından bilgiyi hatırlama oranınız artar.

 

Gerekçeniz ve ilgiliniz yetersizse istediğiniz kadar tekrarlayın öğrenemez ve hatırlayamazsınız.

Öğrenme ve hatırlama için gerekçe,  ilgi ve tekrar bir arada bulunmak zorundadır.

 

SINIF GEÇME  SİSTEMİ

Ortaöğretim kurumlarında; öğretim programları öğrencilerin ilgi,istidat ve yeteneklerine göre bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alan/dalın özelliklerine uygun olarak ortak dersler, alan/dal dersleriyle seçmeli derslerden oluşur.

ORTAK DERSLER :

Ortak dersler, öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

ALAN/DAL DERSLSRİ:

Alan/dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

SEÇMELİ DERSLER:

Seçmeli dersler; öğrencinin yöneldiği alan/dalda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan derslerdir.

ALAN BELİRLEMENMESİ VE SEÇİMİ:

( Üç koşulda gerçekleştirilir)

Öğrencilerden;

 

Alana kaynaklık eden derslerden (*)her birinden başarılı olanlar istediği alana,

 • Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,

 • (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

 

Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu yönetmelikte belirtilen özre dayalı hallerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilirler.

 

10 uncu sınıfın sonunda ;

 

a) Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve      

    Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 işgünü içinde not şartı aranmaksızın alanını   

    değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın

    görmediği alan dersleri ile gördüğü halde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders

    saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk

    sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına

    ait sorumlu olduğu alan derslerinden  muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer

    derslerin sorumluluğu devam eder. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller

    dışında alan değişikliği öğrenim süresi boyunca bir defa yapılır.

 

b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavının bitimini     

    izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını       

    değiştirebilir.

...........

Okulda alan açılmaması veya bir alana yönelen öğrenci sayısının 8’den az olması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce önlem alınarak kayıtları okullarında kalmak kaydıyla öğrencilerin alan açılan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır.Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise sayıya bakılmaksızın istenilen alan açılır veya öğrenciler istediklerin alandan birine yönlendirilir.

  

LİSE İKİNCİ SINIFTA SEÇİLECEK ALAN VE ALANA KAYNAKLIK EDECEK DERSLER

 

 A L A N L A R                                                  K A Y N A K   D E R S L E R

 

Fen Bilimleri                                                                   Fizik

                                                                                      Kimya

                                                                                      Biyoloji

                                                                                      Matematik

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                      Dil ve Anlatım

Türkçe Matematik Alanı                                                Türk Edebiyatı

                                                                                      Matematik

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                      Dil ve Anlatım

Sosyal Bilimler Alanı                                                     Türk Edebiyatı  

                                                                                      Tarih

                                                                                      Coğrafya

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                      Dil ve Anlatım

Yabancı Dil                                                                   Türk Dili Edebiyatı

                                                                                      Yabancı Dil

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                      Dil ve Anlatım

Sanat Alanı                                                                   Türk Dili ve Edebiyatı

                                                                                      Seçmeli Müzik/Seçmeli Resim

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                      Dil ve Anlatım

Spor Alanı                                                                     Beden Eğitimi

                                                                                      Biyoloji

SEÇMELİ DERSİN EĞİTİM-ÖĞRETİME AÇILMASI

Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir.Ancak okulun imkanlarının uygun olması ve eğitim bölgesindeki okullarda da bu dersin eğitime açılamaması yada bu derse devan edilememesi durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile bu öğrenci sayısı 12

‘den  az olabilir.

 

PUANLARIN NOT DEĞERİ VE DERECESİ:

Puan                                      Not                                         Derece

85-100                                 5                                              Pekiyi

70-84                                     4                                            İyi

55-69                                     3                                            orta

45-54                                     2                                            Geçer

25-44                                     1                                            Geçmez

  0-24                                     0                                            Etkisiz

 

Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5’lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5’lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir.

 

YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR:

 • Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.
 • Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
 • Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az 5 soruya yer verilir. Çoktan seçmeli,  eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok cevapların kısa olması esastır.
 • Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.Sınav soruları imkanlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
 • Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
 • Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
 • Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hallerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.
 • Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar.Bu işbirliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

 

 

SÖZLÜ SINAVLAR:

Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puan verilemez.Zümre öğretmenler kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir.Sözlü puanı, öğrencinin sosyal etkinliklerdeki çalışması, derse hazırlıkları,ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü puanı için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

 

SINAVLARA KATILMAYANLAR:

Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci;özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. ....

Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev ve projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılacağı gibi ders dışında da yapılır.

Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfa açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslim tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi halinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.

                         

DÖNEM NOTLARININ TESPİTİ

Dönem notu ve puanı:

Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

Zorunlu hallerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.

 

YIL SONU BAŞARISININ TESPİTİ

Bir dersin yıl sonu puanı;

a)     Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b)     B)Yetiştirme programlarını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması halinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması halinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır.

c)      Ders yılı sonunda yılsonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

 

 

Bir dersin yıl sonu notu ise;

* Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

* Yetiştirme programlarını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması halinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait notun bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen nottur. Bir dönem puanının bulunması halinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programında alınan notların aritmetik ortalamasından elde edilen notun aritmetik ortalamasıdır

* Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

 

Bir Dersin Ağırlığı, Ağırlıklı Puanı Ve Ağırlıklı Notu

* Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

* Bir dersin yılsonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

* Bir dersin yılsonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur.

 Örneğin; 9. sınıf öğrencisi Ece’nin matematik yıl sonu puanı 85 olsun. Matematik dersinin haftalık ders saati sayısı 4 dür. O halde dersin ağırlıklı puanı 4X85=340 dır. Eğer Ece’nin yıl sonu puanı 100 olsaydı ağırlıklı puanı 400 olacaktı.

Örneğin , 9.sınıf öğrencisi Ece’nin Matematik yıl sonu notu 5 olsun. Matematik dersinin haftalık ders saati sayısı 4 tür. O halde bu dersin ağırlıklı notu 4x5=20 dir.

Yıl Sonu Başarı Puanı Ve Yıl Sonu Başarı Notu

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi , virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında  esas alınır.

Örneğin ; 9.Sınıftaki bir öğrencinin haftalık ders saati 27  (Rehberlik saati ve tanıtım ve yönlendirme dersleri hariç) dir.  Öğrencinin yıl sonu ağırlıklı not toplamı 72 olsun  72:27=2,66 bu öğrencinin yıl sonu başarı notu dur.

 

Ders Yılı Sonunda Derslerin  Herhangi Birinden Başarılı Sayılmak İçin;

İkinci dönem notunun en az “GEÇER” (2) olması gerekir. Ancak birinci dönem notu “ETKİSİZ” yani ( 0 ) ise ikinci dönem notunun en az ”ORTA"(3) olması gerekir.

 

1.Dönem Notu                      :4

     2.Dönem Notu                      :1        

                        Ortalama                                :3           Başarısız

 

1.Dönem Notu                      :0

                            2.Dönem Notu                      :2          Başarısız

 

1.Dönem Notu                      :0

                   2.Dönem Notu                      :3         Başarılı

Doğrudan Sınıf Geçme;

* Ders yılı yada ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

Okulumuzda Dil ve Anlatım dersi dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması ;

* Genel Lise olan okulumuzda 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıfını geçer.

* Yıl sonu başarı ortalamasıyla başarılı sayılamayacak ders Dil ve Anlatım der                                                                                                     

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme Ve Sorumluluğun Kalkması

Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.  Ancak alt sınıflar da dahil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.  Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dahil edilmez.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

Sınıf Tekrarı

Öğrencilerden ;

* Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup, yılsonu başarı notu ile sınıf geçemeyenler

* Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler

* Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince 1(bir)defa yapılır.

Devamsızlık nedeniyle 12 sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12. sınıfı tekrar ederler. Ayrıca mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı döneminde sınava alınırlar.

 

         OKUL BİRİNCİLERİNİN TESBİTİ

Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayrımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından Öğretmenler Kurulunca Okul Birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası olan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz.

Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması halinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.

Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir......

          

GEÇ GELME DEVAM-DEVAMSIZLIK

Geç Gelme

Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrenciler ilgili Müdür Yardımcısı tarafından düzenlenen geç kağıdı ile derse girerler.

Devam Devamsızlık

Öğrenciler okula devam etmek zorundadır.

* İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

* Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

* Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet , yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süre tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmi kurumdan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurumu veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.

* Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;

1) Özrünü belgelendirmek,

2) İki dönem notu almış bulunmak kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur.

 

 

 

 

 

ORTALAMA YÜLSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI SONUNDA  BAŞARININ TESPİTİ

 

 

Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;

 

 

a)     Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,

 

b)     Önceki sınıfta sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar.

 

Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.

Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

 Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılır.

 

Sınava Girecek Öğrencilerin Tespiti:

 

Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin işbirliği ile belirlenir ve öğrenci ve veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. ....

 

Sınavlarda başarılı sayılma

 

Sınavlarda en az geçer not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz.

Öğrencilerin derslerden başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki haliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir.

 Örnek :  Yılsonu Notu                                              :  2

Ortalama Yükseltme Sınavındaki Notu                 :  0

           Yılsonu Notu                                                             :  1 olur .

 

Fakat yıl sonu notu ortalama yükseltme sınavından önceki haliyle saklı tutulduğundan bu desten başarısız sayılmaz. Ancak yılsonu başarısının puan olarak hesaplanmasında kayba uğrar.

 

Öğrenim Hakkı

 

Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem notu alamayan öğrenciler ile ikinci dönem okula hiç devam etmeyen öğrenciler, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılırlar. Ancak öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali, orta öğretim süresince iki öğretim yılı ile sınırlıdır.

 

 

 

ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR VE BEKLENEN DAVRANŞLAR

Öğrencilerden;

* Atatürk inkılap ve ilkelerine  bağlı kalmaları ve bunları korumaları,

* Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,

* Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri;kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

* Yöneticilere, öğretmenlere,diğer görevlilere arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları,

* Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranışları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,

* Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul  eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri,

* Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,

* Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri

* Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek geliştirmek için katkıda bulunmaları,

* Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

* Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

* Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zeka ve duygularını ile bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştirmeleri; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet, ve insanlığın yararına sunmaları,

* İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

* Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları,

* Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,

* İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

* Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,

* Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

* Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yarar doğrultusunda kullanmaları,

* Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir.

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller:

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; teşekkür belgesi, takdir belgesi, onur belgesi verilir.

 

 TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRME

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, örnek, güzel davranışları, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;

* 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi

* 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

ONUR BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRME

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

*Türkçe’yi  doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

* Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

* Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede, davranışlarıyla örnek olmak,

* Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

* Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

* Bilişim araçlarını kullanmada iyi önek olacak davranışlar sergilemek,

* Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

* Yaşlı,yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetinde görev almak

 

gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın, öğrenci, öğretmen veya, okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesi ile ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

  

DİSİPLİN CEZALARI VE CEZAYI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

Disiplin Cezaları:

a)     Kınama

b)     Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma

c)      Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma

d)     Örgün Eğitim Dışına Çıkarma

Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

            1) Kınama Cezasını Gerektiren Davranışlar

* Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,

* Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,

* Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,

* Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya  içmek,

* Başkasına ait eşyayı sahibinin izinsiz almak veya kullanmak,

* Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönünde uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders ara-gerecini kullanmamayı alışkanlık haline getirmek,

* Yalan söyleme

* Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,

* Okul kütüphanesi,laboratuar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek  veya kötü kullanmak,

* Okul içinde veya dışında okulun personeli ve diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,

* Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

* Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

* Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,

* Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

* Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,

* Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,

* Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında  konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

 

2) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar

* Kişilere, arkadaşlarına söz e davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak

* Kişileri veya grupları, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve dini inançlarına    göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak

* İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,

* Her türlü ortamda kumar oynamak ve oynatmak,

* Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

* Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçla kullanmak,

* Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

* Derslere, etütlere, atölye, laboratuar ve mesleki eğitim alanları ile okul faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,

* Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,

* Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık haline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,

* Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gereçlerine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,

* Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

* Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

3) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar

* Türk Bayrağı’na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,

* Milli ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,

* Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,

 

* Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okul veya okula ait yerlerde barındırmak,

* Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,

* Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak ve kullanılmasına yardımcı olmak,

* Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,

* Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

* Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,

* Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

* Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

* Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,

* Eğirim-öğretim ortamında siyası partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

* Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz, ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,

* Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,

* Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,

* Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,

* Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

 

4) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar;

* Türk Bayrağı’na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret  etmek,

* Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,

Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,

*Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmalarını tehdit veya zor kullanarak engellemek,

* Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

* Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,

* Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

* Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yönetici, öğretmen,eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak

* Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,

* Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,

* Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,

*Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,

* Yasa dışı örgüt ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,

* Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı, zararlı,bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,

 

KARŞIYAKA GAZİ  LİSESİ 2007-2008 OKUL BİLGİLERİ

Okul Adı

Karşıyaka Gazi  Lisesi

Okul Kodu

165240

Telefon-Fax No

369 72 05 –Fax 368 18 40

Web Adresi

www.ksrsiysksgszilisesi.k12.tr

Posta Adresi

Fazıl Bey cd.1738 sok.No:52 K.yaka/İzmir

E-Mail adresi

165240@meb.kız.tr

Bina Mülkiyetinin kime ait olduğu

Hazine

Okulun Açılış Tarihi// Tipi

1962/ A

Öğretim Şekli

İkili

Derslik Sayısı

 

Şube sayısı

 

Bilgisayar Teknolojisi Sınıfı Var mı?

Yok

Laboratuar ve Diğer Özel Derslik Sayıları

Bilgisayar

Fen

FKB

1

 

2

Nternet Bağlantısı Var mı?

Var

Derslik Başına Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı

 

Kitap, Atölye ve Okuma Salonu Sayıları

Kitaplık

Atölye

Okuma

1

Yok

Yok

Spor Salonu, Oyun Alanı ve Spor Tesisleri

Toplantı

Spor

Çok Amaçlı

Var

Var

Yok

Okutulan Yabancı Diller

İngilizce

 

YÖNETİCİLER

Yönetici Sayısı

(Adı Soyadı)

Müdür Kadr./Vekil/Gör.

Nevzat KAHRİMAN

Müdür Kadr.

“     “

“     “

“     “

“     “

Müdür Baş Yard.Kadr.

Müdür Yard.Kadr.

Mine TUNCER

Cengiz DAĞAŞAN

Yaşar TAVA

Ali Aydın ARTUN

 

KARŞIYAKA GAZİ LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GENEL LİSE SINIFLARINDA OKUTULAN DERSLER


 

GENEL LİSE 9. SINIFLAR

Türk Edebiyatı                                   : 3 Saat

Din Kül.Ve Ahlk. Bil.                          : 1 Saat

Tarih                                                  : 2 Saat

Coğrafya                                           : 2 Saat

Matematik                                         : 4 Saat

Fizik                                                   : 2 Saat

Kimya                                                : 2 Saat

Biyoloji                                              : 2 Saat

Yabancı Dil                                       : 3 Saat

Sağlık Bilgisi                                    : 2 Saat

Beden Eğitimi                                  : 2 Saat

Dil Ve Anlatım                                  : 2 Saat

Tanıtım Ve Yönlendirme                  : 2 Saat

Rehberlik                                          : 1 Saat

Toplam haftalık ders saati                        30 

Not:Tüm sınıf ve alanlarda  Ortalama ile geçilmeyen ders DİL VE ANLATIM dersidir.

                                  

 

 

 

10.SINIF GENEL LİSE FEN BİLİMLERİ ALANI

ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Dil ve Anlatım                                               2

Türk Edebiyatı                                              3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             1

Tarih                                                              2

Coğrafya                                                       2

Y.Dil                                                               3

Milli Güvenlik Bilgisi                                     1

ALAN DERSLERİ  

Biyoloji                                                          2

Fizik                                                              2

Kimya                                                            2

Matematik                                                    4

Geometri                                                      2

SEÇMELİ DERSLER:

Beden Eğitimi                                              2

Proje Hazırlama                                           1

Rehberlik saati                                             1

Toplam haftalık ders saati                        30 

 

 

 

 

 

 

10.SINIFLAR GENEL LİSE SOSYAL BİLİMLER ALANI

ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi             1

Milli Güvenlik bilgisi                                     1

Y.Dil                                                               3

ALAN DERSLERİ

Türk Edebiyatı                                              4

Dil ve Anlatım                                               4

Tarih                                                              4

Coğrafya                                                       4

Psikoloji                                                         2

SEÇMELİ DERSLER

B.Eğitimi                                                       2

Müzik                                                             2

Resim                                                            2

Rehberlik saati                                             1

Toplam haftalık ders saati                        30 

 

10.SINIFLAR GENEL LİSE

TÜRKÇE-MATEMATİK ALANI

ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Din Kültürü  ve Ahlak bilgisi                        1

Tarih                                                              2

Y.Dil                                                               3

Milli Güvenlik bilgisi                                     1

 

ALAN DERSLERİ

Türk Edebiyatı                                              4

Dil ve Anlatım                                                4

Matematik                                                     4

Geometri                                                       2

Coğrafya                                                       4

SEÇMELİ DERSLER

Geometri                                                       2

B.Eğitimi                                                       2

Rehberlik saati                                             1

Toplam haftalık ders saati                        30 

 

Not:Alana kaynaklık eden dersler Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik dersledir. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılayamayacak ders tüm bölümlerde Dil ve Anlatım dersleridir.

 

 

11.SINIFLAR GENEL LİSE FEN BİLİMLERİ ALANI

 ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Türk Edebiyatı                                              3

Din Kült.ve Ahlak Bilgisi                              1

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük                2

Dil ve Anlatım                                               2

Felsefe                                                          2

 

ALAN DERSLERİ

Biyoloji                                                          3

Fizik                                                               3

Kimya                                                            3

Matematik                                                     4

 Geometri                                                      2

SEÇMELİ DERSLER

Beden Eğitimi                                               2

Trafik ve ilk yardım                  1                                                        Proje hazırlama                                          1                                                                             

Rehberlik saati                                             1                                                                                

Toplam haftalık ders saati                        30 

 

11.SINIFLAR GENEL LİSE SOSYAL BİLİMLER ALANI

ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük                2

Din Kült.ve Ahlak Bilgisi                              1

Trafik ve İlkyardım                                        1

Felsefe                                                          2

ALAN DERSLERİ

Dil ve Anlatım                                               5

Türk Edebiyatı                                              4

Coğrafya                                                       4 

Tarih                                                              4 

Sosyoloji                                                        2            

SEÇMELİ DERSLER

Beden Eğitimi                                               2 

Resim                                                            2

Rehberlik saati                                             1                                                                                

Toplam haftalık ders saati                        30 

 

            Alan/Dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğrenim programına veya mesleğe, iş alanına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

 

 

11.SINIFLAR TÜRKÇE-MATEMATİK ALANI

 

ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ:

 

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük                2           

Din Kült.ve Ahlak Bilgisi                              1

Trafik ve İlkyardım                                        1

Felsef e                                                         2

ALAN DERSLERİ

Dil ve Anlatım                                               5

Türk Edebiyatı                                         4                                                                      

Matematik                                                     4

Geometri                                                      2

Coğrafya                                                       2

 

 

SEÇMELİ DERSLER:

Beden Eğitimi                                              2

Resim                                                           2

Müzik                                                             2

Rehberlik saati                                             1                                                                                

Toplam haftalık ders saati                       30 

Not:1-Yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders ; Dil ve Anlatım dersidir.

        

12.SINIF  FEN BİLİMLERİ ALANINDA OKUTULAN DERSLER:

                       

Dil Ve Anlatım                                              2

 

12.SINIF  TÜRKÇE-MATEMATİK ALANINDA OKUTULAN DERSLER:

 

Din Külk.Ve Ahl.Bilgisi                                1

Dil Ve Anlatım                                            5

Türk  Edebiyatı                                          4

Matematik                                                   4

Geometri                                                     2

Analitik Geometri                                      2

Coğrafya                                                      2

Tarih                                                              2

Seçmeli Y.Dil (İng)                                       2

Beden Eğitimi                                              2

Müzik                                                              2

Demokrasi Ve İns.Hak                                1

Rehberlik                                                      1

Toplam:                                             30  Saat

 

12.SINIF  SOSYAL BİLİMLER ALANINDA OKUTULAN DERSLER:

 

Din Külk.Ve Ahl.Bilgisi                                1

Dil Ve Anlatım                                            5

Türk  Edebiyatı                                          4

Ç. Türk Ve Dünya Tarihi                          4

Coğrafya                                                     4

Mantık                                                          2

Beden Eğitimi                                              2

Bilgi Ve İletişim Tekn.                                 2

Sanat Tarihi                                                  2

Sosyal Etkinlik                                             2

Dem.Ve İnsan Hakları                                 1

Rehberlik                                                      1

        Toplam:                                         30 saat 

 

Not: koyu yazılmış olan kısımlar alan derslerini gösterir.                       


 

Türk Edebiyatı                                               3

Din Kült.Ve Ahl.Bilgisi                                 1

Matematik                                                   4

Fizik                                                              3

Kimya                                                           3

Biyoloji                                                        3

Geometr                                                      2

Analitik Geometri                                      2

Beden Eğitimi                                              2

Müzik                                                             2

Bilgi Ve İletişim Tekn.                                 2

Rehberlik                                                      1

                     Toplam:                                                        30  Saat        


 

  

 

 


 

İLGİ ALANLARIMIZIN MESLEK SEÇİMİNDEKİ ROLÜ

Sevgili gençler,

Meslek seçimindeki bir aşama olan ÖSS tercih dönemi pek çoğunuzu zorlayabilmekte. “Nasıl ve neye göre karar vermeliyim, tercihlerimin bana uymadığını anlarsam ne yaparım?” gibi kaygılarınız olabilir. Ama aslında sizler o güne kadar belli aşamalardan geçtiğinizi hatırlarsanız kaygılarınızın çok da gerçekçi olmadığı ortaya çıkacaktır.

En başta lisedeki alan seçiminizle genel eğiliminizi belirlediniz.  Eğer 9. sınıf sonunda seçtiğiniz alanın size uygun olmadığını anlarsanız üst sınıflarda bir kez daha not koşulsuz

 

alan değiştirme hakkınız da eğiliminizi belirlemede size tanınmış bir fırsat. Şimdi acaba siz gençleri tercihlerde neler etkiliyor şöyle bir bakalım .

 

 Gençlerin Meslek Tercihlerini Neler Etkiliyor?

 • Genellikle mesleğin popülaritesi gençleri etkilemekte. Her dönemde moda meslekler olmuştur. Bir mesleğin cazip yönleri kadar zorluklarının da bilinmesi, araştırılması gerekir.
 • Mesleğin sağlayacağı yaşam standartları ekonomik tatmin de oldukça önemli bir yer tutuyor.
 • Kişisel özelliklerin mesleğe uygunluğu ve ilgi alanlarına uyup uymaması da belirleyici Fakat Bunun için ön koşul hem mesleği hem kişinin kendisini çok iyi tanıması. İyi tanımadığınız bir mesleğin size uygun olup olmadığını da net olarak bilemezsiniz.

Görüyoruz ki tercihler döneminde yaptığımız sıralama tek ve mutlak belirleyici olmadığı gibi tercih yolculuğumuzun sonu da değil. Üniversite eğitimi esnasında da bu tercih ve yol ayrımları devam edecektir.  .

Artık günümüzde pek çok meslek kendi içinde çeşitli dallara ayrılmaktadır. Kendi içinde uzmanlaşmayı gerektiren bu dallar farklı alandaki mesleklerle disiplinler arası etkileşim  gerektirmektedir ve kariyer yaşam boyu devam eder hale gelmiştir. 

Diyelim ki üniversitede size hiç de uygun gelmeyen bir alanda olduğunuzu fark ettiniz. Bunun dahi size hatırı sayılır getirileri olabilir. Farklı bir alanda kültürünüzü geliştirmek,  bu sayede gerçekte ne istediğinizi net ve somut olarak anlamak ve bu donanımla yeni arayışlara girme şansını elde etmiş olmak gibi.

Aşağıda  anlatacağım iki öyküden yola çıkarak, mesleğimizi tesadüf eseri mi yoksa bilinçli tercihlerimiz sonucu mu seçiyoruz ? Varın buna siz karar verin.

 

Öykü 1:

Üniversite tercihlerim arasında ilk tercihim Hukuk Fakültesi idi. Ben 5. tercihim olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini kazanmıştım. Bu okulu daha önceden ne duydum ne de ne tür bir eğitim verdiğini biliyordum. Babamın önerisiyle yazdığım bu bölümün eğitimle ilgili olduğunu ancak doğrudan öğretmenlik mesleği olmadığını tahmin edebiliyordum. Kazandığım haberini aldıktan bir süre sonra fakültemden bir mektup aldım. Fakültenin üç ana bölüme ayrıldığını bildiren yazıda bölümlerden birini tercih etmem isteniyordu.

Bölümler: Eğitimde Psikolojik hizmetler,

                 Eğitim Yönetimi ve Planlaması

                 Eğitim Programları geliştirme

Bu üç bölümü okuduğum o anda  tereddütsüz bir şekilde karar verdiğimi hatırlıyorum. Lisede en sevdiğim ders psikoloji dersiydi ve ben bu dersi ders diye çalışmaz adeta yutardım. Daha sonraki yıllarda PRD ismini alan bölümümüz bana çok severek yaptığım bu mesleği kazandırdı.

Öykü 2: Ülkemizin sayılı Psikodrama Uzmanlarından Psikiyatrist İnci Doğaner’in bir söyleşisine katılmıştım. Kendisi lise yıllarında tiyatrocu olmayı çok istediği halde ailesini kıramayıp Tıp okumuş. Fakat içindeki oyunculuk ve tiyatro sevgisi sönmemiş. Tıp uzmanlığını biraz da sanatçı duyarlılığı gerektiren Psikiyatri alanında yapmış. Buradan Psikodrama eğitimlerine başlayarak çok sevdiği tiyatroyu mesleği ile bağdaştıran ve onu çok başarılı kılan alanında yetkin bir Psikodrama uzmanı olmuş. Halen Karşıyaka’da bu çalışmalarını sürdürmektedir.

 Şimdi soruyorum; bir mesleği seçerken tesadüfler mi bilinçli tercihler mi etkili olur?

 

Sevgili gençler,

Şunu unutmayınız eğilimleriniz hep sizden yanadır. İçinizden gelen ses size her zaman doğru yönü gösterir. Yeter ki dış sesler tarafından fazlaca bastırılmasın. İçinizden gelen sese kulak vermeyi ihmal etmeyin…

                                                              

 

OKULUMUZDAKİ ETKİNLİKLER

Okulumuz spor etkinlikleri 2007-2008 başarıları

toplu ve ferdi branşlarda;

Kaymakamlık kupasıGençler Badminton Birinciliği

1)     Gençlik Kategorisi Tenis (kız takımı) Türkiye İkinciliği

2)     Genç Kızlar Badminton il Üçüncülüğü

3)     Kaymakamlık Kupası Basketbol Genç Kızlar Takım Birinciliği

4)     Kaymakamlık Kupası Voleybol Genç Erkekler Takım Birinciliği

5)     Genç Bayanlar Tenis İl İkinciliği

6)     Genç  Erkekler Tenis İl Üçüncülüğü

 

 

 

 

                           ÖSS HAKKINDA BİLGİLER

YÜKSEKÖĞRETİME ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Sistemin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’dır. Bu sistem içinde Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) uygulanacaktır. ÖSS’den bir hafta sonra yapılacak olan YDS’ ye dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adaylar katılacaktır.

 

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluşacak bir sınav uygulanacaktır. Birinci bölümdeki ortak derslerle ilgili testleri, (Tür, Sos-1, Mat-1, Fen-1) adayların tümü cevaplayacaktır. İkinci bölümdeki alan testlerini (Ed-Sos, Sos-2, Mat-2, Fen-2) cevaplayıp cevaplamama adayın seçimine bağlıdır.

 Öğrenci Seçme Sınavında her testte hangi derslerden ne ağırlıkta soru sorulacağı Tablo 1C’de gösterilmiştir. Soru kitapçığında yer alan sorular beş seçenekli, çoktan seçmeli türde olacaktır. ÖSYM bu kurala uymak koşuluyla soruların soruluş biçimlerinde yıldan yıla değişiklik yapabilecektir. Test sorularının tümü sınavda adaylara bir soru kitapçığı halinde verilecektir Bu testleri cevaplayacak olan adaylar, okul türleri, alanları ve girmek istedikleri yükseköğretim programlarına göre bu testlerden kendilerine uygun olanları seçeceklerdir. Sınav 195 dakika sürecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) PUANLARI  NASIL  HESAPLANACAKTIR?

 

 

 

2008-ÖSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın Türkçe (Tür), Sosyal Bilimler-1 (Sos-1), Matematik-1 (Mat-1), Fen Bilimleri-1 (Fen-1), Edebiyat-Sosyal Bilimler (Ed-Sos),

Sosyal Bilimler-2 (Sos-2), Matematik-2 (Mat-2) ve Fen Bilimleri-2 (Fen-2) testlerinden cevap verdiği her test için bir standart puan hesaplanacaktır.

Tür, Sos-1, Mat-1, Fen-1, Ed-Sos, Sos-2, Mat-2 ve Fen-2 standart puanlarının ayrı ayrı hesaplanmasında bu yol İzlenecektir :

   Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde bu soru puanlama dışında tutulacak ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanacaktır.

   Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 2A’daki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı ÖSS puanları (AÖSS) Hesaplanacaktır. AÖSS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 300 olan puanlara dönüştürülerek ÖSS-SÖZ-1,ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-DİL, ÖSS-SÖZ-2, ÖSS-SAY-2 ve ÖSS-EA-2 puanları oluşturulacaktır.

 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI

Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği programını yalnız Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından mezun olan ve ÖSS-SÖZ1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan alan adaylar tercih edebilirler. Yerleştirmede, her aday için yukarıda belirtilen üç puandan en büyük olanı kullanılacaktır.

Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği programını tercih edebilmek için ÖSS-DİL (İngilizce) puanının en az 165 olması gerekir.

Açık öğretim Bilgi Yönetimi programını tercih edebilmek için ÖSS-EA-1 puanının en az 145 olması gerekir. (Sınavsız Geçiş sonrası boş kalan kontenjanlar için).

Açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına ÖSS-SÖZ-1,ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleştirileceklerdir.

YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

 

Yükseköğretim Programının türü

ÖSS Puan Türleri

Puan koşulu

Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için(sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar dahil)

SÖZ-1

SAY-1

EA1

DİL

En az 145puan

 

Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için

SÖZ-1

SAY-1

EA1

DİL

En az 145puan

 

Açık öğretim lisans programlarını tercih edebilmek için

(İngilizce Öğretmenliği hariç)

SÖZ-1

SAY-1

EA1

DİL

En az 145puan

 

Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için

SÖZ-1

SAY-1

EA1

DİL

En az 145 veya 165 puan*

Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programlarını tercih edebilmek için

SÖZ-1

SAY-1

EA1

DİL

En az 165 puan

 

Diğer lisans programlarını tercih edebilmek için (yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen programlar hariç)

SÖZ-2

SAY-2

EA-2

DİL

En az 165 puan

 

(*)

Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Müzik, Nakış, Resim,Uygulamalı Resim Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Spor, Tasarım ve Teknolojisi alanlarından mezun olan adaylardan ve milli sporculardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2008-ÖSS’de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS-DÝL puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan almaları gerekir. Yukarıda sözü edilenler dışındaki başvurularda ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS-DÝL puan türlerinin herhangi birinden en az 165 puan gerekir.

 

TERCİHLERİN BELİRLENMESİ AŞAMASINDA  DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 •  

 • Ø     Meslek lisesi öğrencileri, kendi alanlarıyla ilgili 4 yıllık programları tercih ettiklerinde ek puan alacaklardır.(AOBP 0,8 + 0,24 = 1,04 ile çarpılacak.)Bu nedenle, alanlarına uygun tabloyu dikkatle incelemeleri gerekir.

 • Ø     Lise, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri tercihlerini yaparken öncelikle kendi alanlarıyla ilgili tabloyu dikkatle incelemelidir. Daha sonra, bu tablodan yararlanarak tercih edebileceği 4 yıllık programları ve puan türlerini belirlemelidir.

 • Ø     Lise, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili ikinci puanlarına göre 4 yıllık programları tercih edebilecekleri gibi birinci puanlarına göre de bazı 4 yıllık programları tercih edebileceklerdir.(Örneğin; Okul Öncesi Öğretmenliği, EA-1 Puanına göre öğrenci alacak olan 4 yıllık bir programdır.)

 • Ø     Meslek liseleri dışındaki yukarıda saydığımız lise öğrencileri, 4 yıllık programlara yerleştirilirken Yüksek okula bağlı olan programlara birinci puanlarına, fakülteye bağlı olan programlara ise ikinci puanlarına göre yerleştirileceklerdir. Örneğin; Sosyal Hizmetler Programı, Hacettepe Üniversitesinde Yüksek okula bağlı olduğu için EA-1 puanına göre öğrenci alırken aynı program Başkent Üniversitesinde fakülteye bağlı olduğu için EA-2 puanına göre öğrenci alacaktır. Öğrencilerimiz tercihlerini yaparken bu noktalarıda göz önünde bulundurup tercih kılavuzunu dikkatle incelemelidir.

 • Ø     2 veya 4 yıllık programları tercih ederken istedikleri programın puan türünün yanı sıra özel koşul ve açıklamalarını, kontenjan durumunu, yüzdelik dilimlerini dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 • Ø     Tercihlerin sıralamasında genel kanının aksine, puan sıralamasına birebir uyma gibi bir zorunluluk yoktur. Önemli olanın öğrencinin beklentileri olduğu göz ardı edilmemelidir.

 • Ø     Öğrenci, kendi puansal gücüne uygun tercihler belirledikten sonra sıralamanın yerleştirmeye bir etkisi olmayacaktır. Sıralama sadece daha çok öğrenim görmek istediği okulu belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

 • Ø     Ayrıca tercihler belirlenirken bir önceki yıla göre katsayılara bağlı puansal değişiklikler olabileceği düşünülerek öğrencinin genel dağılımdaki yüzdelik diliminin de göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Ø     Bazı okullara girişte gereken netlerde farklılıklar yaşanabilecektir. Bu nedenle tercihlerin belli puan aralıklarında yoğunlaştırılması yerine dağılım genişliğinin yüksek tutulması öğrencinin yerleştirilme ihtimalini arttıracaktır.

 • Ø     Aday tercihlerini yaparken, yüksek öğretim programlarının yüzdeliklerinde ve en küçük puanlarında oluşacak düşme veya yükselme dikkate alarak kendi yüzdelik dilimlerini ve puanlarının üstünde ve altında olan programları da tercihleri arasında bulundurmalıdır.

 • Ø     Girmek istediğiniz yüksek öğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezi yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezi yerleştirme adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yüksek öğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır.

 • ·        Her yüksek öğretim programına kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Y-ÖSS puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili Y-ÖSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

 • ·        Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

 • ·        Adaya sayısı, merkezi yerleştirme sistemiyle öğrenci alan programları toplam kontenjan sayısından fazla olduğu için adayların bir kısmı hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayacaktır.

 • ·        Merkezi yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

 • ·        Bir adayın kayıt hakkı kazandığı bir program varsa, kendisine gönderilecek ÖSYS sonuç belgesinde bu programın açık adı yazılı olacaktır. Ayrıca, o programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek listede kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, yerleştiği programın alanında olup olmadığı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı yer alacaktır.

·        Y-ÖSS puanlarınıza göre tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanız gereken en önemli nokta, kendi alanınızda uygun bir programı tercih ettiğinizde ağırlıklı öğretim başarı puanınızın 0,8, kendi alanınız dışındaki bir programı tercih ettiğinizde 0,3 katsayı ile çarpılacağıdır. Ayrıca bir diğer önemli nokta da kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ise ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanızdır. Tercihlerinizi yükseköğretim programlarının yüzdelik dilimlerine göre sıralamanız şart değildir. Ancak aynı puan türüyle öğrenci alan iki programdan yüzdelik sırası diğerine göre çok yüksek olanı daha sonraki tercihlerinize yazarsanız, öndeki tercihinize yerleşememeniz durumunda, sonraki tercihinize yerleşme olasılığınızın daha az olacağını unutmayınız.Yapabileceğiniz  24 tercihin baştan birkaç tanesini ‘puanım yeterli olmayabilir’ endişesine kapılmadan, sadece bilgi ve yeteneklerinizi göz önüne alarak belirleyebilir, en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.Kazansanız bile kaydolmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz.Aksi taktirde bir sonraki yıl ÖSS ye katıldığınızda AOBP izin çarpım katsayısı yarı yarıya azalacaktır. Ancak sizin için, ne olursa olsun bir yüksek öğretim programına kaydolmak önemliyse, sonlardaki birkaç tercih sıranıza ilgili tablolardaki yüzdelikler ile kendi durumunuzu göz önünde tutarak puanınız düşük bile olsa girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2008-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dahil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ve varsa yeni açılan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Sınavsız geçiş dahil Merkezi Yerleştirmede açık öğretimin kontenjansız programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar Ek Yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede lisans programlarına (Tablo 4), merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan yükseköğretim programlarına ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.Tablo3A'daki sınavsız geçiş programlarının genel yerleştirme sırasında dolmama veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlarına da Ek Yerleştirme yapılacaktır. Bu yerleştirmede de önce kendi alanlarında tercih yapmış  meslek lisesi öğrencileri yerleştirme işlemine alınacak, meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarındaki sınavsız geçiş yerleştirilmelerinden sonra boş  kalan kontenjanlara lise mezunlarının ve meslek liselerinin diğer alanlarından mezun olanların ilgili Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilmeleri yapılacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA MERKEZİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

2008-ÖSYS merkezi genel yerleştirme sonuçları  İnternet (http://oss.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Yerleştirme Sonuç Belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ETKİN DİNLEME

Öğrendiklerimizin yaklaşık % 10 'unu işiterek öğrendiğimizi biliyor muydunuz? Acaba bu rakam ne ifade ediyor? Önceki sayfalarda okuyarak öğrenmeden bahsetmiştim. En fazla öğrenmenin bu kanalla (görme yoluyla) elde edildiğini (yaklaşık % 80) ifade etmiştim. Buradan hareketle okumadan sonra en fazla bilgi elde edilen kanalın işitme olduğu görülüyor. Bu nedenle bilgi edinmede bu kadar önemi olan dinleme faaliyetinin nasıl olması gerektiği konusu üzerinde duracağım.

Dinleme yoluyla bilgi elde etme organizmayı diğer yollara göre fazla yormaz. Hiç kimsenin müzik dinlemekten şikayetçi olduğunu veya yorulduğunu duymamışsınızdır. Aksine insanlar dinlenmek amacıyla müzik dinlerler. Kitap okurken yorulan bir insan, başkasından dinlerken aynı seviyede yorulmaz. Bütün bunlar öğrenmek için kulakların çok önemli bir kanal olduğunu göstermektedir.

Anlatılacak konuya daha önceden bir ön hazırlık yapılmış olması (ön okuma) derse olan ilgiyi artıracaktır. Bunlarla beraber önceki bilgilerle, öğretmenin anlattıklarını birbiriyle karşılaştırma, bilgiyi zenginleştirme ve bilginin kalıcılığını sağlamada sizin için avantaj sağlayacaktır.

Dinlemenin başlangıcında, uygun bir beden duruşu çok önemlidir. Bedensel açıdan rahatsız olan bir kişinin dinleme yaparken dikkati sık sık dağılır. Göğüs kafesi içeri çökmemiş, omuzlar dik, nefes alıp vermeye uygun beden duruşu derse hazır olmayı ifade eder.

Bir başka dikkat edeceğiniz nokta, bir kişiyi dinlerken ona yakın olmaya çalışmanız. Çünkü konuşana yakın olma, ilginin dağılmasını engeller. Zaten genelde sınıfta arka sıralarda oturanlar (herhangi bir boy problemi yoksa) derse pek ilgi duymayan öğrencilerdir. (Özellikle de yazılılarda arka sıralar daha bir revaçtadır.) Arka sırada oturan bir öğrencinin dikkati, ön sıralardaki hareketlerden, seslerden dolayı sık sık dağılır. Bu nedenle uygun beden duruşunun ardından, ders dinlerken uygun konum da çok önemlidir.

Dersi dinlerken, konuşanın mimiklerine, davranışlarına ve vurgularına dikkat etmek gerekir. Çünkü bu vurgular ve mimikler, konuda hangi noktalar önemli, sınavda soru olarak gelme ihtimali daha yüksek olan kısımlar nerelerdir gibi problemleri cevaplayıcı niteliktedir. Bunun yanında, görsel malzeme olarak sizde bilginin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Sadece dersi dinleme de öğrenmenin tam olarak gerçekleşmesi açısından yeterli değildir. Dinlemenin yanında not tutma, bilgiyi bize ait kılacak ve bilginin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Çok bilinen bir söz vardır. "Alim unutur, kalem unutmaz" diye.

Kesinlikle pasif bir dinleyici olmayın. Sorularla, verdiğiniz örneklerle, öne sürdüğünüz görüşlerle konuya aktif olarak katılın. Böylece hem dersi zenginleştirmiş hem de ilginizi diri tutmuş olursunuz.

Düşünme hızımız, bilgi toplama hızımızdan (dinleme) daha fazla. Bu nedenle beyin boşluk bulduğunda başka şeylere yönelir. Genelde hayal kurar. Bu durum ister istemez derse olan dikkati ve ilgiyi koparacaktır. Öğrenci bunun farkına varır varmaz hemen yeniden bu ilgiyi ve dikkati sağlamaya çalışmalıdır.

Çok önemli bir konuda (örneğin depremle ilgili önemli bir açıklama yapılacağı söylense) konuşma yapılsa nasıl dikkat kesilirsiniz öyle değil mi? Acaba anlatılan konular sizin için çok mu önemsiz ki yeterli ilgiyi göstermiyorsunuz? Öğreneceğiniz bir konudan gelen soruyu doğru cevapladığınızda size bunun puan avantajı olarak döneceğinin hepiniz farkında olmalısınız.

 

NOT TUTMA

Not tutmanın faydası derse olan ilgiyi artırmasıdır. Böylece, dinlerken dikkatin uzun süre diri kalması sağlanmış olur. Alınan notlar, yazanın kaleminden çıktığı için bilgi yazanın malı haline gelmiştir. Bu notlar tekrar edilerek yabancılık çekilmeyeceğinden, bir başka deyişle sizin ürününüz olacağından daha kalıcı olacaktır. Unutmayın ki beyniniz size ait olan kavramlara, cümlelere aşinadır.

Not tutarken kağıt konusunda cömert davranın. Ufak kağıtlara, mikroskop yardımıyla okunacak yazılarla not almayın. Bu durum hem ders çalışma arzunuzu yok eder (estetik açıdan) hem de göz sağlığınız açısından sizin için zararlı olur. Ayrıca not tutarken kağıdın alt, üst ve yanlarında boşluk bırakınız. Bunun ne faydası olacak derseniz, not alırken sizin aklınıza gelen örnekleri, cümleleri, soruları buralara yazabilirsiniz. Bütün bunların yanında renkli kağıtlardan, renkli kalemlerden yararlanırsanız, çalıştığınız dersten zevk alabilirsiniz. Kısaca ders çalışmayı bir zevk haline getirebilirsiniz.

Yazdığınız notların belli soruları yanıtlar nitelikte olması oldukça önemlidir. Böylece alınan notlar fonksiyonel olma özelliği taşır. "Kim", "nerede", "ne zaman", "nasıl", "niçin", "ne" gibi sorulara yanıt verecek şekilde olmalıdır alınan notlar.

Kendiniz için kısaltmalar yapın. Bu uygulama zaman kaybını engelleyecek ve hızlı bir şekilde not tutmanızı sağlayacaktır. Kendinize ait şifrelemelere başvurun. Belli kelimeleri anlayacağınız şekilde kısaltarak yazın ("örneğin" yerine "ör.", "bununla birlikte" yerine "+", "aynı anlamda" yerine "=" gibi). Ayrıca önemli olan kavramların, can alıcı noktaların altını çizebilir ya da bunların yanına yıldız gibi çeşitli işaretler koyabilirsiniz. Yazı karakterini farklılaştırarak da (italik yazma ya da büyük harfleri kullanma gibi) dikkati bu cümleler ve kavramlar üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.

Not tutarken karşılaştığınız ve anlamını bilmediğiniz kavramların ne olduğunu öğrenip o kelimeleri sık sık kullanarak hafızanıza yerleştirmeye gayret ediniz. Unutmayın ki her dersin kendine özgü terimleri vardır. Bunları bilmeyen bir öğrencinin konuyu tam olarak kavraması mümkün değildir.

Son olarak derste tuttuğunuz notları, evde temize geçirin. Böylece bir defa dinleyip iki defa not aldığınız bilgiler kalıcı olacaktır. Konunun ana başlıklarını, yan başlıklarını belirleyip düzgün bir kodlama yapınız (Ana başlıkları büyük harfle, yan başlıkları rakamlarla gösterebilirsiniz). Böylece zihninizde konunun şablonu belirmiş olur. Konu karmaşası, zihinsel dağınıklık ortadan kalkar. Konunun en sonuna şematik bir şablon çıkarmanız, konuyu bütün olarak görmenizi ve kolay anlamanızı sağlayacaktır.

Not tutmayan ve bundan hoşlanmayan öğrencilere bir atasözüyle cevap vermiş olayım. "Alim unutur, kalem unutmaz.

 

TEKRAR

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki öğrenilen bilgilerin % 70'i bir saat içinde, % 80'i yirmidört saatte unutuluyor. Altı delinmiş bir kaba devamlı su koyduğumuzu ama dolduramadığımızı düşünürsek bu durumu daha iyi anlarız. Yapmamız gereken şey bu kabı sağlamlaştırmaktır.

Karşımıza unutmayı azaltan en önemli faktör olarak "tekrar" çıkıyor. Peki yapılacak tekrar da dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Tekrar yapılırken bunu sürekli ve belli aralıklarla (peryodik) yapmakta fayda var. Bu peryotlar derslik, günlük, haftalık ve aylık olmalıdır. Bunun yanında sınav tarihinden önce kendinize belli bir tekrar dönemi ayırmalısınız.

Her dersin sonunda (45 dakika) yaklaşık beş dakikayı tekrara ayırmanız bilginin kalıcılığını sağlamak açısından oldukça önemli. Bunun ardından on dakika dinlenmek için kendinize zaman ayırın. Her günün sonunda yatmadan önceki son etüdünüzü o gün çalıştığınız dersleri tekrar ederek değerlendirin. Özellikle uykudan önce yapılan bu tekrarın unutmayı engellediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. REM uykusu (rüya görülen dönem) döneminde salgılanan bazı hormonların yeni bilgilerin pekişmesine zemin hazırladığı görülmüştür. Yine yapacağınız bir başka önemli iş de sabah kalktığınızda bir gün önceki dersleri tekrar etmektir. Böylece bilgi daha kalıcı bir duruma getirilmiş olur. Haftanın belli saatlerini, ayın belli günlerini tekrar yapmak amacıyla belirleyin.

Tekrar yaparken kendinizin yazdığı özet notları kullanmanız teferruatta boğulmamanız için önemlidir. Bunun yanında bir başkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük faydası vardır. Bu tekrarlar sonucunda konuyu ne derece bildiğinizi ölçmenin yolu bol bol soru çözmektir. Test sorularının yanında önceki ÖSS'lerde çıkmış olan soruların çözülmesi konudaki eksikliklerin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Yanlış cevaplanan soruların neden yanlış yapıldığı irdelenmelidir. Böylece teorik olarak yaptığınız tekrarı, soru çözerek pratik açıdan da gerçekleştirmiş .

Tekrar yaparken aynı tür dersleri (sayısal veya sözel) çalışmanız sıkıcı olacağı için dikkat dağılmasına neden olacaktır. Sözel ve sayısal derslerin beraber tekrar edilmesi bu açıdan faydalıdır.

Aşırı tekrarın yararından daha çok zararı vardır. Çünkü devamlı aynı uyarıcıya muhatap olan beyin belli bir süre sonra bundan sıkılacak, bu durum da motivasyon bozukluğuna neden olacaktır. O nedenle yukarıda belirttiğim gibi belli periyotlarla bu tekrarın yapılması öğrenciyi konuya daha ilgili kılacaktır.